Foto údržba a péče sklenice vína

Údržba a úklid dlážděného krytu

Praktické informace o údržbě a úklidu dlážděného krytu.

Hutnění dlážděného krytu

Při dohutnění dlažebních prvků (nejméně dvakrát) musí být použity pouze prostředky, jejichž pracovní plochy jsou opatřeny ochrannýmpovlakemz PVC, tvrdé pryže, dřeva aj. Používají se ruční nebo strojní pěchy, popřípadě vhodný válec. Dále dlažební prvky nesmí být vystaveny úderům tvrdých předmětů (např. kovových).

Provoz po dlažebním krytu

Provoz po dlažebním krytu je možný pouze kolovými vozidly nebo vozidly s pryžovými pásy. Po krytu nesmí pojíždět vozidla s kovovými koly nebo pásy. Dále je nutné používat dlažební kryt podle účelu komunikace (pěší a cyklistické komunikace, pro motorová vozidla).

Úklid plochy

Pro úklid zadlážděných ploch se používají ruční smetáky, zametací stroje aj. Zametací prostředky opatřené tvrdými ocelovými ostny jsou pro úklid zadlážděných ploch nevhodné. V zimním období se plochy ošetřují např. sněhovou radlicí opatřenou pryžovým břitem. Pro úklid plochy nesmí být v žádném případě použito radlic (odklízecích zařízení) s kovovou stykovou plochou.

Působení chemických rozmrazovacích látek

Zadlážděný kryt smí být vystaven působení chem. rozmrazovacích látek, nesmí se však na něj působit agresivními chemickými látkami – kyselinami ani jejich roztoky.
Dále se nedoporučuje používat substráty na bázi solí, chloridu vápenatého apod., které působí na betonové dlažební prvky nadměrně agresivně.

Pro zachování dlouhé životnosti betonových dlažebních prvků je dobré dodržovat zde uvedené zásady. Námi dodávané dlažební prvky mají zaručenou pevnost v příčném tahu dle platných norem, dále jsou odolné proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek.

Výhoda dlážděného krytu

Výhodou zadlážděného krytu z betonových dlažebních prvků je vysoká propustnost srážkových vod do podloží a snadné rozebrání a možnost opětovného položení betonových prvků.

Kvalitu dodávaných výrobků dokladujeme „Prohlášením o vlastnostech“.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, s.r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016.

 

 

 

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Kontakty na specialistu pro dlažbu

Pokud hledáte odborníka na venkovní dlažbu, dlaždice a prvky zahradní architektury.

Zajímá vás kde nakoupit dlažbu?

Pokračujte na prodejní síť stavebnin, partnerů se vzorovou plochou, realizačních firem a zahradních architektů. 

Centrum dokumentů ke stažení

Prohlédněte si dokumenty k dlažbám - ceníky, katalogy, vzorové pokládky, technické listy a další.

Aplikace GardenVisions

Navrhněte si vlastní terasu, příjezdovou cestu nebo dlažbu na zahradu s aplikací GardenVisions! Rozhodnutí s pomocí vizualizace nebylo snazší. Více než 100 realistických barev, formátů a povrchů dlažby!

Aplikace GardenVisions >

Vzorová zahrada Ledčice

Uvažujete o rekonstrukci střechy vašeho domu? Máme pro vás řešení. Pomocí 3D vizualizace vám ukážeme, jak bude vaše nová střecha vypadat v reálu. Budete si ji moci představit. Jsme jediní na českém trhu střešních tašek, kdo tuto službu nabízí.

Vzorová zahrada Ledčice >

Know-how

Nenabízíme jen betonové výrobky, ale do detailu promyšlený systém venkovních dlažeb, dlaždic a zahradní architekturu, která s sebou přináší inteligentní a komplexní řešení s přidanou hodnotou. 

Know-how >