EU operační program

Výměna strojního vybavení společnosti Tondach

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. - kolového nakladače

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014921

Popis projektu:

EU operační program
EU operační program

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti TONDACH Česká republika s.r.o.

Předmětem projektu je náhrada staré zastaralé technologie, která slouží společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. zejména k výrobě pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků. Jedná se o pořízení nové generace kolového nakladače.

Očekává se zefektivnění procesů ve společnosti, snížení ekologické stopy, úspora energie a nákladů, snížení emisí CO2, zlepšení pracovního prostředí, lepší ekonomika výroby, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozvoj společnosti. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost