Rady a návody

Stanovení doplňkových hydroizolačních vrstev DHV

Stanovení doplňkových hydroizolačních vrstev (DHV)

Doplňková opatření ve vztahu ke zvýšeným požadavkům na konstrukci: (dle „Pravidel pro navrhování a provádění střech“ vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů)

Zvýšené požadavky

Zvýšené požadavky

Systém TONDACH stanoví dle skladby střešního pláště a sklonu střešních ploch DHV v tzv. bezpečném sklonu a sklonech nižších.

Bezpečný sklon je nejmenší sklon, který zajišťuje bezpečnou nepropustnost srážkové vody, bez doplňkových konstrukcí. Pro ochranu podstřešních konstrukcí (latí a tepelné izolace) pro zvýšení těsnosti vůči prachu a prachovému sněhu je řešen volně položenou folií TONDACH FOL N - DHV typ 3.3/ třída 6.

V případě více zvýšených požadavků než je uvedeno tabulce je nutné vždy i zvýšení třídy těsnosti. Zateplení půdního prostoru a jeho využití k bydlení je vždy bráno jako dva zvýšené požadavky.

Pro správnou a dlouhodobou funkci doplňkových opatření je nutné dodržet následující zásady:

  1. Impregnace dřeva musí být prováděna v dostatečném předstihu, 1. dřevo před impregnací musí vykazovat vlhkost podle normy (není možné, aby bylo mokré), Impregnace dřeva musí být před pokládkou fólie zaschlá. Není přípustné impregnovat dřevo až po pokládce fólií. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke snížení vodotěsnosti vlivem působení chemické impregnace na povrch pojistné hydroizolační fólie.

  2. Je nutno dbát na to, aby se na fólii nedostalo větší množství oleje případně benzínu z řetězové pily.

  3. Podtěsnění kontralatí je dle Pravidel pouze doporučené, rozhodně však má smysl v případech, kdy sklony střech jsou nižší nebo shodné s bezpečným. Při návrhu použití pásky pod kontralatě je také důležité zhodnocení místních podmínek – např. návětrná strana je více exponována vlhkostí, poloha objektu, konstrukce krovu a jeho nerovnosti.

  4. S ohledem na UV záření je třeba po pokládce fólii co možná nejrychleji zakrýt krytinou s časovou prodlevou 1 měsíc.

  5. Drobné trhlinky a poškození je nutné opravit pomocí pásek TONDACH TUNING TESCON č.1 popř. DELTA FLEX- BAND (DELTA FOXX).

Napište nám svůj dotaz k produktům Tondach

Jak vám můžeme pomoci?

Kontakty prodejního týmu

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit náš materiál?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin, stavebních firem i pokrývačů.

Centrum dokumentů

Prohlédněte si dokumenty k našim materiálům Tondach, Porotherm, Terca, Penter.

Nástroje

Referenční projekty