Rady a návody ke střechám

Nízký sklon střechy Tondach | Šikmé střechy | Reference Wienerberger
Větrání střechy Tondach - podhřebenové větrací tašky

Větrání střechy a jeho základní zásady

Větrání je alfou a omegou šikmých střech. Již před koncem minulého století došlo v navrhování šikmých střech k rozsáhlým změnám. Zásadním obratem se stalo využívání podstřešního prostoru jako bytové plochy. Tomu se musela přizpůsobit celá střešní skladba a zkušenosti výrobců i prováděcích firem s novou koncepcí vyústily v doporučení, navrhovat šikmé střechy se skládanými krytinami jako větrané. Nesprávné odvětrání totiž může snížit životnost střechy oproti prvotním předpokladům na pouhou desetinu.

Normy a pravidla pro větrání střechy

Problematice větrání se věnují také normy a pravidla. Bohužel naše nejzásadnější norma pro šikmé střechy ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení, revidovaná v roce 2011, není z tohoto pohledu ideální. Zásadním problémem je, že stanovuje stejná pravidla jak pro krytiny s vysokým, tak i nízkým difúzním odporem. Vzniklé zmatky řeší Pravidla pro navrhování a provádění střech, vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. V jejich v současnosti platné verzi (2014) sice není samostatná kapitola o větrání šikmých střech, ale nutnost odvětrávání je zdůrazněna ve všech článcích a popisech detailů. Navíc je zde uvedena i velmi důležitá informace o výšce kontralatě pro pálené a betonové tašky, která má být 4 cm. 

Větrání u okapu navýšené pomocí ochranné větrací mřížky s vysokým větracím průřezem | Větrání střechy Tondach
Větrání u okapu navýšené pomocí ochranné větrací mřížky s vysokým větracím průřezem

3 principy funkčního odvětrání

Aby bylo ve střeše zajištěno funkční odvětrání, musejí být současně splněny tři principy:

  • Pro nasávání u okapu musí být vytvořen volný průřez o velikosti 2 ‰ příslušné střešní plochy, minimálně však 200 cm2 (pozor na zmenšení průřezu větrací mřížkou nebo podbitím přesahů)
  • V ploše střechy musí být průběžný větrací kanálek s volným průřezem minimálně 200 cm2
  • Vzduch se odvětrává v hřebeni (resp. nároží), a to průřezem velikosti 0,5 ‰ příslušné střešní plochy

Pochybení byť v jediné z uvedených položek povede s největší pravděpodobností k podstatnému snížení životnosti a funkčnosti celého střešního pláště, a to i při použití nejkvalitnějších materiálů. Správné zabudování materiálů do střechy je totiž  stejně důležité, jako jejich bezvadná výroba.

Podstatné je si uvědomit, že veškeré obecné poučky a pravidla platí pro střechy s délkou krokví do 10 metrů! Nad touto hranicí je nutné se řídit přísnějšími podmínkami. Týká se to i výše uvedených principů větrání. Pro krokve delší než 10 metrů je nutno průřezy upravit podle jednoduchého pravidla:

- Každý metr nad 10 metrů znamená navýšení větracího průřezu o 10 %

Členitost střechy

Pro funkční odvětrání střechy samotné dodržení odvětrávacích průřezů nestačí. Je třeba brát v potaz i tvar střechy, který může kontinuitu větrání komplikovat. Větrací profil nesmí být v žádném případě být přerušen překážkami, vše je třeba konstrukčně vyřešit. Například vynechat mezery mezi kontralatěmi úžlabními a těmi v ploše.

Další podmínkou správného odvětrání členitých střech je montáž větracích tašek nejen podél hřebenů, ale i podél nároží, které je z pohledu větrání v podstatě to samé jako hřeben. Argument, že v nároží střecha větrá přes hřebenáče, neobstojí. Větrání jimi je pouze pomocné a hlavní objem musí zajistit větrací tašky. 

Klasicky odvětraný hřeben a nároží

Větrací tašky Tondach | Vhodné rozmístění
Větrací tašky Tondach | Vhodné rozmístění

Z pohledu větrání se nejvíce chybuje v detailu odvodu větracího vzduchu ze střechy. Nejčastěji k tomu dochází v již zmiňovaném nároží, kde bývají větrací tašky opomenuty buď zcela, nebo jich bývá málo. Tím se dostáváme k zásadní otázce, jaký počet větracích tašek je správný?

Připomeňme nejprve, že plocha odváděcího větracího otvoru se má rovnat 50 cm2 na metr hřebene z každé strany. Pro zajištění tohoto požadavku je možno použít buď kombinaci větracích tašek s hřebenovými pásy nebo speciální tašky pro připojení hřebene.

V případě větracích tašek je nejdůležitější respektovat větrací průřez konkrétního typu tašky. Mohou se výrazně se lišit, a to nejen podle výrobce, ale i podle druhu tašky. Rozhodně se proto nelze řídit zaužívaným zjednodušením, že na 100 m2 stačí 10 větracích tašek. Realita je taková, že spotřeba na 10 větracích taškách teprve začíná a pokračuje až k hodnotám 42 kusů u některých typů tašek. Navíc je třeba dodržet pravidlo a umístit minimálně 1 větrací tašku do každého pole vytvořeného kontralatěmi, byť by se tak překročil počet tašek nutných jen z hlediska velikosti větracího otvoru.

Větrací tašky se instalují ve 2. řadě pod hřebenem a ve vrcholu (hřebeni či nároží) se doplňují o větrací pásy. Ty chrání vytvořenou mezeru mezi hřebenáčem a střešní taškou proti polétavému sněhu při současném zajištění proudění vzduchu. K dispozici jsou pásy špičkové, i ty tzv. „za lidovku“. Rozdíl v ceně patrný na první pohled je podložen méně viditelnými rozdíly v kvalitě, které však mohou práci zefektivňovat do té míry, že dražší výrobek je ve výsledku mnohem výhodnější.

Kvalitní větrací pásy = velký větrací průřez

Pro kvalitní větrací pásy je charakteristický především velký větrací průřez, zajišťující účelné větrání střechy. Hned na druhém místě jsou vychytávky zjednodušující a zrychlující práci, jako široké lepící pásy pro spolehlivé zajištění k jakémukoliv podkladu na střeše. Použité kvalitní lepidlo navíc ani v teplých dnech neměkne a nekomplikuje stržení krycí pásky. Vysoká průtažnost pásů (až dvojnásobná ve srovnání s lacinějšími výrobky) zase umožňuje bezproblémové vytvarování každého detailu, včetně tašek s vysokou vlnou.

Obchodní samozřejmostí je nabídka pásů v různých šířkách pro potřeby konkrétních sklonů a střešních krytin, i různé barvy pro dokonalý vizuální efekt hotové střechy. Za své hovoří i dlouhá záruka, v porovnání např. s plastovými pásy až trojnásobná.

Větrací pás Tondach a jeho instalace na střeše
Větrací pás Tondach a jeho instalace na střeše
© Wienerberger

Tašky podhřebenové jsou efektivnější

Větrání střechy Tondach - podhřebenové větrací tašky
Větrání střechy Tondach - podhřebenové větrací tašky
© Wienerberger s.r.o.

Na rozdíl od klasického řešení odvětrání se speciální posuvné větrací podhřebenové tašky používají podél celého hřebene hned v první řadě. Díky jim je větrání střechy rovnoměrné a neomezuje se na jednotlivé větrací průduchy. Vykoupeno je to však některými úpravami, například jinou roztečí laťování než u tašek v ploše. Jinak by mohla být funkce větrání eliminována. Přesto je montáž podhřebenových tašek rychlejší než těch větracích, minimálně usnadněná o pokládku větracího pásu. Vytvořené liniové větrání potřebu jeho užití odbourává.

Pro instalaci podhřebenových větracích tašek hovoří i estetika. Plocha střechy není díky jim rozbita výraznějšími doplňkovými prvky, což přispívá ke kompaktnímu vzhledu střechy a eleganci celé stavby.

Přes zmiňované přednosti mají i podhřebenové tašky své limity. Bezpředmětné je jejich použití například u valbových střech s krátkou délkou hřebene a neuplatní se ani u nároží, kde je stále nutné počítat s větracími taškami, doplněnými o větrací pásy. 

Grafika na web WTS
Grafika na web WTS

Další zajímavé rady a návody

Více zde
 
àüp

Nenašli jste co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.


Jak vám můžeme pomoci?

Kontakty prodejního týmu

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit náš materiál?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin, stavebních firem i pokrývačů.

Centrum dokumentů

Prohlédněte si dokumenty k našim materiálům Tondach, Porotherm, Terca, Penter.

Nástroje

Referenční projekty