Rady a návody ke střechám

Nízký sklon střechy Tondach | Šikmé střechy | Reference Wienerberger

10 nejčastějších chyb při pokládce střešní krytiny

Chystáte se na výstavbu nebo rekonstrukci domu? Měli byste myslet také na to, že správná pokládka střešní krytiny ovlivňuje životnost střechy, a tím i ostatních částí domu. Je třeba se zaměřit na jednotlivé detaily střešní skladby a jejích částí. Dnes se podíváme na nejčastější chyby při pokládce keramické krytiny, na které je třeba dát si pozor. 

1. Krytina a doplňkové výrobky

Při realizaci střechy nestačí jen vybrat pěknou a kvalitní střešní krytinu, ale i doplňkové výrobky. Výběr samotné krytiny je samozřejmě důležitý, závisí na sklonu střechy, jejím tvaru a členitosti. Kritickými místy při pokládce jsou spoje a přechody mezi střešní krytinou a doplňky. Tondach poskytuje ucelený a dobře fungující systém, který zaručuje kompatibilitu jednotlivých prvků. Použití levných doplňků, které neodpovídají svými vlastnostmi požadované kvalitě, by mohlo narušit funkčnost střechy, případně zkrátit její životnost. Důležité je ovšem i kvalitní zabudování jednotlivých prvků, znalost norem a pravidel, proto je nejlepší obrátit se na odborníky. Kvalitně zrealizovaná střecha, kterou netřeba opravovat, vám ušetří čas i peníze. 

2. Kotvení krytiny

(ochrana před větrem)

Kotvení střešní krytiny má svá pravidla a vyplatí se je dodržet. Při nedostatečném kotvení totiž hrozí, že vám tašky při silnějším větru začnou létat. Keramické tašky kotvíme na štítech (každá krajní taška), na nárožích a úžlabích. Při sklonu nad 45 ° třeba připevnit každou třetí tašku a při sklonu nad 60° každou tašku v ploše. Hřebenáče se standardně kotví příchytkami.

Častou chybou je upevnění tašek v úžlabí a nároží nevhodným způsobem (např. tzv. přilepené silikonem) případně nepřichycené vůbec. Pro každý typ tašky Tondach je možnost použít speciální příchytku, která v závislosti na místních podmínkách spolehlivě kotví skládanou krytinu k latím. 

3. Odvětrání střešního pláště

Jedna z věcí, které výrazně ovlivňují životnost střechy, je odvětrání střešního pláště. Protože není možné zcela zabránit vlhkosti proniknout do konstrukce střechy, je třeba ji odtud vhodně odvětrat. Vlhkost, která se dostane do vzduchové mezery ve střeše, je odváděna větrací mezerou pod taškami a větracími taškami mimo střešní plášť. Pro vytvoření větrací mezery pod taškami je používána tzv. kontralať o výšce min 4 cm. Častou chybou bývá použití kontralatí s nedostatečnou výškou, což zmenší provětrávací mezeru. Na to je třeba myslet i při montáži ochranného větracího pásu okapního, který zmenší odvětrávací plochu.

U hřebene použijeme větrací pás kovový a větrací tašky, případně moderní systém liniového odvětrání střechy. Chyby mohou nastat také při dodatečné změně sklonu střechy, použití nesprávné doplňkové hydroizolační vrstvy a při nedostatečném množství odvětrávacích otvorů. Proto je třeba dodržovat množství odvětrávacích prvků tak, jak je uvedeno v technickém listu. Dobře odvětraná střecha pomůže při prohřívání střechy v létě. 

Větrání - malá výška kontralatě - Nejčastější chyby při pokládce střechy | Tondach
Větrání - malá výška kontralatě - Nejčastější chyby při pokládce střechy | Tondach
© Wienerberger s.r.o.

4. Doplňková hydroizolační vrstva (DHV)

Tato nenápadná součást střešní konstrukce – pod skládanou krytinou – chrání střechu před proniknutím srážek a vlhkosti, ale také nečistot z vnějšího prostředí, což ovlivňuje životnost střechy. Při výběru se řídíme sklonem a tvarem střechy, typem tašek a místními podmínkami. Tondach poskytuje systémové řešení, které zajistí kvalitní zpracování rizikových míst a detailů, především prostupů přes střechu. 

5. Spádování žlabů

Detail, o kterém si často myslíme, že se ani nedá pokazit, je spádování žlabů. Pokud se po montáži nezkontroluje sklon vodováhou, může se stát, že žlab nebude vhodně vyspádovaný tak, aby voda odtékala do svodových trubek a při silnějších deštích voda zůstane stát ve žlabu. Tehdy hrozí koroze a poškození žlabu, zatékání vody a následné poškození omítky na fasádě

6. Protisněhová ochrana

Sněhová pokrývka v zimě sice potěší oko a vypadá romanticky, představuje však potenciální nebezpečí pro konstrukci střechy, ale i pro okolí – ať už jde o majetek, nebo kolemjdoucí lidi. Úkolem protisněhové ochrany je zajistit, aby sníh nepadal nekontrolovaně a ve velkých masách ze střechy. K tomu slouží protisněhové háky a mříže. Nestačí je však rozmístit jen v jedné nebo dvou řadách nad okapy – takové řešení nezabrání sesouvání sněhu ze střechy a může také poškodit i samotné protisněhové háky, krytinu i okapy. Je proto třeba celoplošné rozmístění se správným počtem prvků. To závisí na sklonu střechy a také sněhové oblasti. Tondach má protisněhové háky přizpůsobené taškám, ale i kompletní protisněhové řešení se sněhovou mřížkou. U některých typů krytin můžete využít keramické protisněhové tašky. Pokud vaše existující protisněhová ochrana není zcela vyhovující, Tondach disponuje systémem, který se dá na střechu namontovat i dodatečně.

Pokud máte dům v oblasti s výskytem většího množství sněhu, myslete na to, že jednodušší střecha je zde vhodnější. Také by měla mít co nejméně detailů, jako jsou vikýře, střešní okna a různé prostupy přes střechu, které patří k „slabším článkem“ střešní konstrukce. 

7. Vzdálenost latí a systém střídání tašek v řadách

Nesprávné laťování

Při novostavbě i rekonstrukci je třeba dávat pozor, aby vzdálenost laťování a typ střešní krytiny odpovídaly. Nesprávné laťování způsobí nejen estetické vady střešního pláště, ale zejména snižuje odolnost střechy vůči odvodu vody. V důsledku toho hrozí i poškození doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) a tepelné izolace. V takovém případě se pod krytinu může dostat srážková voda, sníh nebo nečistoty. Každá keramická krytina má předpis na montáž, který uvádí optimální vzdálenost latí.

Při rekonstrukci stávající střechy je nejlepší použít posuvné tašky Tondach, které mají flexibilní laťování. Vhodné jsou i na střechy složitějších tvarů, protože těsnost posuvných tašek je zajištěna i při maximálním rozpětí.

Některé modely nemají poloviční tašky, ukládají se proto „na střih“.

U klasických drážkových tašek (falcovek, francouzských tašek atp.) se vždy pokládka provádí tzv. na vazbu s použitím půlek. 

8. Uložení okrajových tašek

Na stavbách se objevují i chyby při ukládání okrajových tašek. Stává se, že jsou uloženy bez dostatečné mezery mezi okrajem tašky a stěnou. V takovém případě hrozí poškození fasády v důsledku stékání vody po fasádě. 

9. Barevnost tašek

Keramické tašky jsou vypalovány ekologicky zemním plynem v tunelových pecích nad 1000 stupňů Celsia. Jejich přírodní barva v případě režných tašek je dána také obsahem železa v surovině. Nejlepšího výsledného estetického dojmu střechy z režných tašek docílíte mícháním tašek z více palet při pokládce, což je doporučováno výrobcem. 

10. Výměna klempířských výrobků při rekonstrukci

Pokud máte starší dům a chystáte se udělat výměnu poškozené krytiny, nezůstávejte jen u ní. Častou chybou je výměna jen viditelně poškozené krytiny, avšak s ponecháním na pohled bezproblémových klempířských výrobků ve snaze ušetřit. Toto se však časem může vymstít, protože klempířské plechy bývají poškozeny i na místech, kde to není na pohled vidět (ze spodní strany, v místě ohybu, pod krytinou). Jejich další poškozování může vést k situaci, kdy bude nutné kvůli nim znovu rekonstruovat střechu.

Ideální stav je vždy po několika letech nechat provést prohlídku střechy odbornou firmou, prioritně tou, která střechu pokládala. 

Grafika na web WTS

Problematika správné pokládky střechy je náročná, proto ji konzultujte s odborníky a při její realizaci postupujte podle předpisů. Pokud má střecha správně sloužit dlouhá léta bez nutnosti oprav, nevyplatí se na ní šetřit. 

Grafika na web WTS
Grafika na web WTS

Další zajímavé rady a návody

Více zde

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Grafika na web WTS
Grafika na web WTS

Kontakty na specialisty pro střechy

Pokud hledáte odborníka na střešní tašky, keramické a nekeramické doplňky nebo tepelněizolační systém střech iRoof. 

Zajímá vás kde nakoupit střešní tašky?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin
a stavebních firem. 

Centrum dokumentů ke stažení

Prohlédněte si dokumenty ke střechám, střešním taškám, keramickým a nekeramickým doplňkům.

Grafika na web WTS
Zaměření a vizualizace střechy

Uvažujete o rekonstrukci střechy vašeho domu? Máme pro vás řešení. Pomocí 3D vizualizace vám ukážeme, jak bude vaše nová střecha vypadat v reálu. Budete si ji moci představit. Jsme jediní na českém trhu střešních tašek, kdo tuto službu nabízí.

Zaměření a vizualizace střechy >

Technická podpora ke střechám Tondach

Obraťte se na naše odborníky, kteří jsou připraveni zodpovědět všechny vaše otázky. Pomůžeme vám zvolit správnou střešní krytinu, poradíme vám jaké a kolik keramických doplňku je na daný typ střechy potřeba.

Technická podpora ke střechám >

Registrace záruky All Inclusive

Jsme si jisti kvalitou svých výrobků.

Proto nabízíme svým smluvním partnerům nad rámec zákonné odpovědnosti za vady rozšířenou 33letou záruku Tondach All Inclusive.

Registrace Záruky All Inclusive >

Referenční projekty

Reference rodinný dům Benešov 2015 - střešní krytina Tondach Samba 11 glazura Amadeus černá & Lícové cihly Terca Blue Velvet | Wienerberger
Rodinný dům České Budějovice 2016 - střešní krytina Tondach Bobrovka kulatý řez 19x40 glazura Amadeus natur | Reference Wienerberger
Reference rodinný dům Karlovarský kraj 2019 - střešní krytina Tondach Stodo 12 glazura Amadeus černá & Porotherm 44 EKO + Profi & Terca Renaissance | Wienerberger
Reference rodinný dům Povrly 2018 - střešní krytina Tondach Stodo 12 glazura Amadeus černá & Lícová cihla Terca Passiebloem | Wienerberger

Nenašli jste, co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.