Rady a návody

iRoof a pokládka střešní krytiny Tondach Figaro

Slovníček základních pojmů týkající se střech

Nerozumíte některým výrazům týkajících se střech? Nejste si jistí co je krycí délka nebo glazura? Projděte si následující stručný slovník a již vás nikdy tyto výrazy nepřekvapí.

Slovníček

Anténní nástavec
Keramický nástavec (v barvě krytiny) umožňující s použitím prostupové tašky osadit anténní (satelitní) systém do střechy.

Antik engoba
Engoba imitující patinu na režném povrchu tašek.

Bezpečný sklon
Nejmenší sklon, který ve výseku plochy zajišťuje nepropustnost srážkové vody bez doplňkových opatření Pro ochranu podstřešní konstrukce a tepelné izolace a pro zvýšení těsnosti je řešen volně položenou pojistnou hydroizolační folií na krokve (Tuning Fol S, nebo Mono).

Bobrovka
Klasická tažená taška bez drážky s možností pokládky oblých tvarů (volské oko, vykládané   úžlabí, kuželová plocha).

Difúznost
Schopnost materiálů propouštět vodní páru.

Doplňková hydroizolační vrstva
Vrstva , které se navrhuje a provádí pod skládanou střešní krytinou v závislosti na typu střešní krytiny, sklonu a počtu zvýšených požadavků, které na střechu působí. Zachycuje a odvádí případnou srážkovou vodu, která se za určitých podmínek může dostat pod krytinu.

Duo engoba
Dvojbarevná engoba na tašce (část červená a část hnědá) ost.viz engoba.

Dvouplášťová střecha
Konstrukce střechy s větrací mezerou (výška min 40 mm) mezi krytinou a fólií, pod kterou již není větraná mezera, většinou ihned tepelná izolace.

Engoba
Keramická hmota na povrchu tašky, která je společně s taškou vypálena, vytváří matnou povrchovou úpravu na taškách v různých barvách a eliminuje zanášení nečistotami.

Folie
Pojistná hydroizolační folie pokládaná pod střešní krytinu buď volně naplá na krokvích nebo položena na podkladu ( bednění, tepelná izolace).

Glazura
Keramická hmota se sklovitou příměsí (křemičitany). která je společně s taškou vypálena, vytváří lesklou povrchovou úpravu na taškách v různých barvách a eliminuje zanášení nečistotami.

Hřebenáč
Pálený prvek, ukončující hřeben či nároží, resp. vnější styk střešních ploch.

Kontralať
Střešní lať, která se kotví souběžně s krokvemi na pojistnou hydroizolační folii, zároveň vymezuje 40mm větrací mezeru pod krytinou, která je zásadní pro funkci  střechy. Používá se profil min 40 x 60 mm.

Korunové krytí (řídké laťování)
Pokládka tašek bobrovek na laťování cca 30 cm s 2 řadami tašek na jedné lati posunutými o polovinu šířky .

Krokev
Střešní trám, který je uložen v krovu  po spádu stření plochy.

Krov
Konstrukce střechy ze dřeva, na kterou se pokládá krytina. Skládá se např. z krokví, kleštin, vaznic.

Krycí délka (laťování)
Vzdálenost dvou střešních latí, měřena vždy u horních hran.

Kulatý řez
Tvar spodní hrany bobrovek s poloměrem půlkulatým.

Monolitické folie
Folie odolávající vlivu impregnace chemicky ošetřeného dřeva v krovech (Tondach FOL mono).

Mrazuvzdornost
Základní normovaná vlastnost (ČSN EN 1304) pro pálenou krytinu. Požadavek pro ČR  je min 150 zmrazovacích cyklů . Evropa je v rámci této normy rozdělena do tří úrovní mrazuvzdorností od 30 do 150 cyklů.

Nasákavost
Dříve samostatně zkoušena, nyní je součástí zkoušky mrazuvzdornosti a samostatně se neuvádí.

Nároží
Vnější průsečnice dvou sousedních střešních ploch. U skládaných krytin se zde používají standardně hřebenáče ukotvené na nárožní lati pomocí příchytek a větrací pásy pod hřebenáče.

Norimberské nároží
Způsob pokládky nároží u prejzové krytiny. Je tvořeno vždy háky uloženými nad  sebou a dvojnásobným počtem kůrek, které kryjí vrchní část nároží.

Odvětrávací komplet
Set obsahující keramický prostup (v barvě krytiny), samolepící těsnící manžetu,   flexi hadici pro napojení na např. digestoř, stoupačku kanalizace s průměrem do 150 mm.

Okap
Spodní linie střechy , kde dochází k odkapu srážkové vody ze střešní krytiny.

Okapní taška
Taška bobrovka s rovným řezem spodní hrany a kratší délkou se používá jako spodní řada pro lepší odvod a odkap vody do žlabu.

Okapnice
Okapní plech , který se používá na ukončení fólií v oblasti okapu. Zajišťuje bezpečný odvod srážkové vody , která se dostane pod skládanou krytinu (např. sníh) mimo obrys budovy.

Okrajová taška
Konstrukčně nejlepší řešení bočního ukončení střechy – ochrana štítu do stran tvarovanou keramickou bočnicí. Nahrazuje klasické oplechování štítu.

Opravná - retušovací barva
Spektrálně barevně odpovídající mrazuvzdorná barva, kterou se zatírají řezy engobovaných a glazovaných tašek v úžlabí, kolem oken atp.  

Ozub (nos, závěs)
Keramický výstupek na rubu tašky v horní (hlavové) části, za který je taška na lati pověšena. Zpravidla 2 ozuby na 1 ks tašky.

Pásky pod kontralatě
Těsnící samolepící pásky, zabezpečující utěsnění doplňkové hydroizolační vrstvy v prostoru pod kontralatěmi přichycenými hřebíky.  

Poloviční taška
Používá se zpravidla pro pokládku tzv. na vazbu – s použitím půlek klademe tašky v řadách nad sebou s posunutím o polovinu šířky, do úžlabí či nároží.

Posuvná taška
Taška, která umožňuje posun v krycí délce (laťování) např 28 - 34 cm.

Prejzy
Historicky jedny z nejstarších pálených tašek, tvořeny párem - korýtkem a hákem, s možností pokládky oblých tvarů do malty.

Prosákavost
Normová vlastnost dle EN 1304, dána dobou odkápnutí kapky vody na spodním strany tašky, pravidelně kontrolována ve zkušebních laboratořích.

Protisněhové tašky
Keramické tašky s výstupkem různých tvarů, které zabraňují při osazení dle schématu dop. výrobcem sesunutí sněhu ze střechy.

Příchytky
Speciální prvky s antikorozní úpravou používané na kotvení základních a doplňkových tvarovek. 

Pult
Horní hrana střechy tvořená jednou střešní plochou.

Ražené tašky
Tašky drážkové lisované ražením do sádrových forem s množstvím podélných, příčných drážek a různým designem.

Režná taška
Přírodní (cihlová) červená barva daná výpalem bez  keramických  povrchových úprav.

Rozdělovací hřebenáč valbový
Doplňkový prvek k hřebenáči, který se používá u valbového rozdělení hřebene na dvě nároží – ve tvaru písmene Y.

Rozdělovací hřebenáč X
Doplňkový prvek k hřebenáči, který se používá v místě styku čtyř nároží u stanových (jehlanových) střech– ve tvaru písmene Y.

Segmentový řez
Tvar spodní hrany bobrovek s poloměrem menším než půlkruh.

Srdcovka
Taška s plastickým reliéfem uprostřed (v srdci).

Štít
Krajní linie střechy ( levá nebo pravá) nenavazující již na další stření plochy. Většinou spojující okap a hřeben. Pokud je kolmá k linii okapu a hřebeni je možné použít okrajové tašky, v opačném případě se řeší většinou oplechováním a dořezem tašek .

Šupinové krytí (husté laťování)
Pokládka tašek bobrovek na laťování po cca 15 cm vždy s posunem o polovinu šířky bobrovky.

Tašky pro připojení hřebene
Doplňkové  tašky, které umožňují pokrytí hřebene bez větracího pásu, při jejich položení v celé první řadě u hřebene.

Tašky pro připojení hřebene posuvné větrací
Doplňkové  tašky, které při jejich položení v celé první řadě u hřebene umožňují posun přes spodní řady tašek až o 20 cm, pokrytí hřebene bez větracího pásu a není pak nutné použití větracích tašek ve druhé řadě  podél hřebene.

Tažené tašky (např. bobrovky, Steinbruck)
Vytvářeny tažením z pásmového lisu bez příčných vodních drážek.

Tuning
Systém keramických a nekeramických doplňků pro zkompletování střechy systému Tondach (např. průchodky, stoupací komplety, příchytky, pojistné hydroizolační folie, větrací pásy atp.).

Ukončovací taška
Drážková taška, která je vzhledově symetrická, bez viditelné boční drážky, používá se k ukončení levé strany ke plechovému lemování.

Únosnost
Cyklicky zkoušená vlastnost dána normou EN 1304. Má různou hodnotu dle typu tašek.

Úžlabí
Vnitřní průsečnice dvou střešních ploch (opak nároží) ve sklonu, tvořen zejména klempířským oplechováním, těsněn těsnícími klíny pod dořezávanými taškami.

Větrací pás
Pás z olova/cínu nebo hliníku, který použijeme pod hřebenáče v hřebeni či nároží. Pás těsní a zároveň díky perforaci větrá.

Větrací taška
Speciální taška s větracím otvorem 12 - 25 cm², zabezpečující odvod vlhkosti z podstřeší. Nutný prvek u dvou a tříplášťových střech.

Větrotěsnost
Schopnost doplňkové hydroizolační vrstvy (slepením jednotlivých pruhů folie) zamezit ochlazování tepelné izolace působením větru pod taškami (Tuning Fol Mono DT).

Základní taška
Taška tvořící základní plochu střešního pláště.

Zámková taška
Taška, kterou je možné laťovat jen s danou vzdáleností (např. 33,5 cm). Správný název je tašky s přesnou krycí délkou.

Záruka All Inclusive
Nadstandardní 33 letá záruka na vlastnosti spojené s mrazuvzdorností pálených materiálů ve střeše Tondach a na větrací kovové pásy, dále zahrnující 10 letou záruku na ostatní příslušenství. Garance dodání, dovozu a pokládky nových tašek zdarma v rámci záruční doby z titulu skryté vady výrobku zdarma. 

Grafika na web WTS

Další zajímavé rady a návody

Více zde

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Grafika na web WTS
Grafika na web WTS

Kontakty na specialisty pro střechy

Pokud hledáte odborníka na střešní tašky, keramické a nekeramické doplňky nebo tepelněizolační systém střech iRoof. 

Zajímá vás kde nakoupit střešní tašky?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin
a stavebních firem. 

Centrum dokumentů ke stažení

Prohlédněte si dokumenty ke střechám, střešním taškám, keramickým a nekeramickým doplňkům.

Grafika na web WTS
Zaměření a vizualizace střechy

Uvažujete o rekonstrukci střechy vašeho domu? Máme pro vás řešení. Pomocí 3D vizualizace vám ukážeme, jak bude vaše nová střecha vypadat v reálu. Budete si ji moci představit. Jsme jediní na českém trhu střešních tašek, kdo tuto službu nabízí.

Zaměření a vizualizace střechy >

Technická podpora ke střechám Tondach

Obraťte se na naše odborníky, kteří jsou připraveni zodpovědět všechny vaše otázky. Pomůžeme vám zvolit správnou střešní krytinu, poradíme vám jaké a kolik keramických doplňku je na daný typ střechy potřeba.

Technická podpora ke střechám >

Registrace záruky All Inclusive

Jsme si jisti kvalitou svých výrobků.

Proto nabízíme svým smluvním partnerům nad rámec zákonné odpovědnosti za vady rozšířenou 33letou záruku Tondach All Inclusive.

Registrace Záruky All Inclusive >

Referenční projekty

Reference rodinný dům Benešov 2015 - střešní krytina Tondach Samba 11 glazura Amadeus černá & Lícové cihly Terca Blue Velvet | Wienerberger
Rodinný dům České Budějovice 2016 - střešní krytina Tondach Bobrovka kulatý řez 19x40 glazura Amadeus natur | Reference Wienerberger
Reference rodinný dům Karlovarský kraj 2019 - střešní krytina Tondach Stodo 12 glazura Amadeus černá & Porotherm 44 EKO + Profi & Terca Renaissance | Wienerberger
Reference rodinný dům Povrly 2018 - střešní krytina Tondach Stodo 12 glazura Amadeus černá & Lícová cihla Terca Passiebloem | Wienerberger

Nenašli jste, co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.