Manipulace / montáž pěny na pistoli:

Dózou cca 20x zatřepat (před každým použitím).
Dózu přišroubovat na adaptér pistole pro nanášení pěny (ne příliš napevno).
Povolit regulační šroub a poté stisknout na dobu min. 2 sec. spoušť pistole (pro naplnění hlavně pistole), pěnu nechat krátce vytékat.
Pistole je nyní připravena pro nanášení pěny (dóza je dnem vzhůru).
Dávkování pěny lze regulovat pomocí spouště pistole a je možné jej nastavit pomocí regulačního šroubu.
Výměna dózy
Před výměnou dózy novou dózu dobře protřepat, kompletně vyprázdněnou dózu odšroubovat od pistole a ihned (do 30 sec.) nahradit novou dózou – opět stisknout spoušť pistole po dobu cca 2 sec., pěnu nechat krátce vytékat, aby došlo k vytlačení vlhkosti ze vzduchu, který vnikl do pistole během výměny dózy, což by mohlo jinak vést k poruchám funkce (např. zalepení adaptéru nebo hlavně pistole).

Po použití
Pistoli nechat naplněnu pěnou a vždy s naplněnou dózou na pistoli.
Regulační šroub dobře uzavřít.
Dózu odstavit ve svislé (skladovací) poloze pistolí nahoru.
Vyčištění pistole

Zbytky pěny na hrotu trysky opatrně odstranit.
Dózu odšroubovat od pistole - provádět pouze ve volném prostoru.
Čerstvé zbytky pěny na adaptéru pistole odstranit pomocí kartónu, případně postříkat čističem zdicí pěny.
Dózu s čističem PUR-pěny našroubovat na pistoli a pistoli prostříknutím dobře propláchnout (čistič zdicí pěny nechat působit po dobu cca 5 min. a ještě jednou dobře propláchnout).
Následně našroubovat na pistoli novou dózu s pěnou a ihned po krátkou dobu pěnu odstříknout (viz aplikace).