Věncovka - Porotherm VT 8/21 až 29 Profi

Broušená věncovka Porotherm VT 8 Profi je cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem k podstatnému omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí (polomontovanými, prefabrikovanými i monolitickými) v tloušťkách od 190 do 290 mm. Věncovky se vyzdívají buď na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi nebo na zdicí pěnu Porotherm Dryfix. Malta pro tenké spáry Porotherm Profi ani zdicí pěna Porotherm Dryfix nejsou součástí dodávky.
  • Broušené věncové cihly:
    Rozměr d/š/v [cm]: 49,7/8/20,9
    Rozměr d/š/v [cm]: 49,7/8/24,9
    Rozměr d/š/v [cm]: 49,7/8/28,9