Taška Malý prejz S se skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky).
  • Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary (volské oko, kužel). Velmi vhodná pro rekostrukce střech památkově chráněných objektů. Taška Malý prejz S se klade do malty. Pokládka je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytiny.
  • Barva: antik

Délka
Délka
373 mm
Délka
373 mm
Šířka
Šířka
Šířka
Krycí délka
Krycí délka
320 mm
Krycí délka
320 mm
Maximální krycí délka
Maximální krycí délka
Maximální krycí délka
Minimální krycí délka
Minimální krycí délka
Minimální krycí délka
Hmotnost
Hmotnost
1,3 Kg
Hmotnost
2,0 Kg
Barva
Barva
Červená
Barva
Červená
Tvar
Tvar
Románská
Tvar
Románská
Bezpečný sklon (°)
Bezpečný sklon (°)
30
Bezpečný sklon (°)
30
Minimální sklon (°)
Minimální sklon (°)
20
Minimální sklon (°)
20