Rady a návody

Zakládání zdiva - položení první vrstvy - založení zdiva | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Pata zdiva aneb nejvíce namáhaná část stavby

Pata zdiva – část stavby, která nese veškerou tíhu objektu nad sebou. Jako „patu“, tedy nejvíce namáhanou část stavby, většinou označujeme konstrukci od první řady cihel až po vykonzolování ve druhé nebo třetí řadě. Spolu s umístěním a zatížením však přichází i řada problémů, které je před stavbou a při stavbě nutné vyřešit či promyslet, aby stavba jako celek řádně fungovala. Mezi hlavní problémy a tedy i detaily, které s sebou přináší nejvíce chyb a problémů, lze zařadit tepelnou izolaci paty zdiva, ochranu proti vlhkosti, ochranu proti radonu a statiku paty zdiva.

Jedna pata, čtyři potíže

Statika a založení

Aby pata zdiva plnila to, co od ní očekáváme, musí být řádně navržena ze statického hlediska a pečlivě založena. To znamená, že musíme pečlivě zvolit nejen cihly, které do první řady zdiva umístíme, ale i zakládací maltu. Samotné založení pak musí proběhnout s maximální možnou přesností – k tomu mohou dopomoci nejen zakládací sady Wienerberger, ale i odborná pomoc, kterou firma nabízí (po celou dobu zakládání základové řady zdiva).

Ochrana před vlhkem (hydroizolace) a ochrana proti radonu

Jakmile máme zdivo založené, je třeba se věnovat dokončení hydroizolace a ochraně proti radonu. Tyto dva problémy spolu úzce souvisí – pokud totiž není řádně provedena izolace, otevírá se radonu cesta, tzv. radonový most, kterou může pronikat do interiéru objektu. A tam rozhodně nepatří. Vzhledem k tomu, že se ovšem často vyskytuje chyba, kdy hydroizolace končí na úrovni terénu, není problém s radonovými mosty výjimečný. Abychom tedy řádně ochránili stavbu nejen před vlhkostí, ale i radonem, musíme dbát na správná napojení hydroizolací, aby jimi radon nemohl proniknout, a následně na přetažení hydroizolace i přes vykonzolovanou část zdiva na exteriérové straně. Tím nejen zabráníme vlhkosti z půdy či vzlínající vlhkosti, aby ovlivnila stavbu, ale zároveň vyvedeme radon, který se do stavby dostává v úrovni základů, směrem ven.

Tepelná izolace soklu je po správně vyřešené hydroizolaci již pouhou formalitou. Důležité je ovšem mít na paměti, že všeho moc škodí a snaha objekt co nejvíce tepelně izolovat je v 99 % případů důvodem vzniku zmíněných radonových mostů!

Jak na bezproblémovou patu?

Wienerberger má ve svém sortimentu řadu cihel, které lze použít pro založení zdiva a vytvoření bezproblémové paty. Zřejmě nejprodávanější cihlou sortimentu, pro tyto účely, je Porotherm 44 T Profi. Tento broušený cihelný blok je plněný nenasákavou minerální izolací, což značně zlehčuje péči o zdivo v průběhu stavby.

Vhodnou cihlou je soklová cihla Porotherm 38 TBS nebo širší soklová cihla Porotherm 44 TBS. Ve výše uvedených případech se jedná o impregnovaný broušený cihelný blok plněný minerální izolací. Co je ovšem podstatné, nenasákavá je zde nejen minerální izolace uvnitř cihly, ale i celá spodní část cihly – pro snazší manipulaci na stavbě je tato impregnovaná část barevně odlišena. To je vhodné a užitečné zejména pro první řadu cihel, jelikož se jedná o spolehlivou, provizorní ochranu proti vodě stojící na základové desce v průběhu stavby. Což ovšem neznamená, že není třeba provést hydroizolaci paty zdiva dle předchozích doporučení! Další – druhou – řadu zdiva, po cihlách 38 TBS, lze zdít opět z oblíbených cihel 44 T Profi.

Fotografie ze zdění domu | Vzorový e4 dům | Wienerberger
Fotografie z soklu a úprav mezi cihlami | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Pata zdiva v praxi

Zdivo

Jak bylo zmíněno, správnost provedení paty zdiva začíná u jejího založení. Cihly, dle doporučení impregnované, aby byly po dobu stavby chráněné před vlhkostí, klademe na zakládací maltu. Založení musí proběhnout s maximální možnou přesností, z hlediska rovinnosti ideálně na milimetr přesně.

Následuje zdění, dle projektu, buď rovnou konzoly ve druhé řadě cihel, nebo druhé řady cihel a konzoly ve třetí řadě. Obecně se traduje, že je možné vykonzolovat zdivo v šířce vyložení rovné 1/6 šířky cihly. Statickým výpočtem ovšem lze doložit (a v takovém případě je statický posudek nutný), že konzola může být i větší. Nejslabším místem takové konzoly totiž nebývá užší cihla paty zdiva, ale první širší cihla konzoly, která musí zajistit správné roznesení vnitřního namáhání – čím více cihlu vykonzolujeme, tím je její únosnost menší.

Bohužel ovšem neexistuje přesná či normami daná metodika či postup, který by zcela spolehlivě určil, zda větší konzola svou práci spolehlivě splní či ne, praktickým zkoušením v laboratořích ovšem bylo doloženo, že cihlu tloušťky 44 (viz Porotherm 44 T Profi) je možné vykonzolovat až o 10 cm a cihlu tloušťky 38 (viz Porotherm 38 TBS) až o 8 cm.

Aplikace hydroizolačních pásů

Po dokončení zdiva přichází na řadu aplikace hydroizolačních pásů (nejčastěji asfaltových pásu, jejich tloušťku je třeba určit výpočtem s ohledem na radonovou situaci podloží), které jsou důležité zejména v exteriérové části. Tyto pásy nesmí být ukončeny s úrovní terénu, ale musí být v celé své ploše řádně napojeny a následně přetaženy přes vykonzolovanou část soklu. V praxi tak hydroizolace bude vyvedena mezi tepelnou izolací paty zdiva a tepelnou izolací konzoly a končit bude zhruba na vnějším okraji izolace konzoly.

Tím docílíme nejen spolehlivé ochrany základů a paty zdiva před vlhkostí, ale zároveň ochráníme interiér objektu před radonem, který jinak radonovým mostem proniká z podloží spárou mezi základem a tepelným izolantem, dostává se do vzduchových dutin ve stěně a odtud do budovy.

Grafika na web WTS

Mohlo by vás také zajímat

Další články

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Grafika na web WTS
Grafika na web WTS

Kontakty na prodejní tým

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit zdivo?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin
a stavebních firem. 

Dokumenty ke stažení

Prohlédněte si dokumenty ke stavebním materiálům - cihlám, stropům, překladům, zdicímu pojivu a nářadí.

Pomoc se založením zdiva

Kvalita celé stavby závisí na tom, jak je vyzděna první řada cihel. Využijte proto cenných rad skutečných odborníků Porotherm.

Pomoc se založením zdiva >

Referenční projekty

Reference rodinný dům Karlovarský kraj 2019 - střešní krytina Tondach Stodo 12 glazura Amadeus černá & Porotherm 44 EKO + Profi & Terca Renaissance | Wienerberger
Reference rodinný dům Vroutek 2018 - střešní krytina Tondach Figaro 11 engoba černá & Zdivo Porotherm 38 Profi a Porotherm 25 AKU Z | Wienerberger
Fotografie Rodinného domu v Plzeňském kraji | Reference produktů Terca Renaissance, Penter Rotblaubunt, Porotherm 38 T Profi a Porotherm 19 AKU
Zdění - cihly Porotherm T Profi na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra

Nenašli jste, co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.