Rady a návody

Fotografie Překlady Porotherm - hrubá stavba - nové 2022

Překlady Porotherm pro kvalitní hrubou stavbu

Stavět moderně znamená stavět systémově. Systémové řešení hrubé stavby z pálené cihly Porotherm zaručí nejen dlouhou životnost a úspory energií, ale i vysokou kvalitu realizace a produktivity práce. Svou významnou roli v něm hrají překlady nad otvory.

Wienerberger, s. r. o., osvědčený výrobce keramického stavebního systému Porotherm a Tondach, neustále zdokonaluje a inovuje své výrobky. Cihlové stavby tak i dnes svými parametry dosahují nejen vysokou kvalitu vnitřního prostředí, ale zároveň překonávají neustále se zpřísňující požadavky na tepelněizolační vlastnosti.

Řešte detaily

Správně navržený a uložený keramický překlad eliminuje tepelné mosty nad dveřními a okenními otvory na vnitřních i vnějších stěnách. Cihlový dům bude energeticky úsporný, budou-li správně zhotoveny všechny konstrukční detaily například v místech styku různých částí stavby, kde hrozí riziko vzniku tepelných mostů. Použití systémových doplňků se tak vyplatí nejen z hlediska budoucích tepelných úspor, ale v konečném důsledku i z finančního hlediska.

Jednoduchá realizace

Komplexní stavební systém Porotherm je navržen tak, aby usnadnil práci přímo na stavbě a minimalizoval možnosti pochybení na straně realizátora. Zhotovit překlady nad otvorovými konstrukcemi obvodových i vnitřních stěn lze několika způsoby – z jednoho nebo více keramických prefabrikátů.

Překlady Porotherm lze také kombinovat s tepelnou izolací, aby se zlepšily tepelněizolační vlastnosti konstrukce. Kromě statických požadavků při výběru rozhoduje i úroveň požadovaného tepelného, ​​akustického a bezpečnostního komfortu.

Fotografie Porotherm KP_KP Vario UNI | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Typy překladů

Způsob montáže s použitím prefabrikovaných prvků závisí na typu překladu. Porotherm nabízí vysoké nosné překlady, ploché překlady i spolehlivá řešení pro větší rozpětí nebo pro zabudování vnějšího stínění.

Vysoké překlady, zpravidla na výšku cihly, se ukládají vždy nastojato. Jejich počet závisí na tloušťce stěny, resp. na zatížení překladu. Jsou velmi vhodné zejména na překlenutí otvorů v obvodové stěně, kde jsou základní výšky, jako je výška parapetu a výška okenního otvoru, navrženy jako násobky výšky cihel. Na obvodové zdivo se osadí jeden překlad z exteriérové ​​strany a tři překlady z interiéru. Do volného prostoru mezi osazené překlady se vloží tepelná izolace se stejnou výškou, jakou mají překlady, a tloušťkou, která odpovídá šířce mezery.

Překlad Porotherm KP 7

Překlad Porotherm KP 7 - je prefabrikovaný vodorovný nosný prvek z keramiky, betonu a výztuže určený pro zhotovování překladů nad otvory ve zdivu. Je nosný ihned po zabudování. Vhodný je zejména na překlady v obvodových a nosných stěnách. Skladebná výška je shodná se skladebnou výškou cihel. Při montáži není třeba překlad podpírat.

Zabudování plochých překladů vyžaduje náročnější technologický postup. Tento překlad je třeba brát jako formu, na níž musí pokračovat vytvoření nosného prvku. Staticky působí jako táhlo klenby a nosným se stává až po spojení s nad ním vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. O konečném výběru prvků rozhodují statické požadavky.

Překlad Porotherm KP 11,5 a 14,5

Ploché keramické překlady - překlad Porotherm KP 11,5 a překlad Porotherm KP 14,5 nabízejí širokou variabilitu použití nad otvory ve stěnových konstrukcích a nejnižší cenu v porovnání s ostatními druhy překladů. Velmi jednoduše se s nimi manipuluje, avšak nesmí dojít k jejich přímému zatížení. Překlady vyžadují montážní podepření až do dostatečného zatvrdnutí malty či betonu.

3D model Porotherm lintel KP 7 with logo Porotherm

Řešení pro velké rozpony

Pro moderní stavby jsou charakteristické velké zasklené plochy. Wienerberger, s. r. o., proto nabízí speciální překlad, který umožňuje překlenout poměrně velké rozpony podle návrhu architektů a funkčních požadavků.

Překlad Porotherm KP XL

Překlady Porotherm KP XL představují řešení na překlenutí otvorů s velkým rozpětím (3,00–6,00 m), jako jsou terasová okna nebo garážová vrata ve stěně tloušťky min. 300 mm. Mají stejnou skladebnou výšku jako cihly Porotherm. Únosnost překladu je možné v případě potřeby zvětšit přidáním tahové a smykové výztuže na stavbě. Lze s nimi manipulovat ručně.

Stínění již při hrubé stavbě

Velké zasklené plochy pomáhají k pozitivní energetické bilanci nízkoenergetických domů. Přehřívání interiéru v létě účinně zabrání venkovní rolety a žaluzie. Na tento krok je však třeba myslet předem – ještě ve fázi hrubé stavby. Elegantní zabudování venkovních rolet nebo žaluzií pod úroveň fasády umožňuje překlad Porotherm KP Vario UNI. Výhodou je fakt, že po osazení a zabudování se můžete dodatečně rozhodnout o způsobu odstínění, protože do schránky lze bez jakýchkoliv úprav umístit jak žaluzie, tak i předokenní rolety.

Venkovní rolety a žaluzie poskytují kromě samotného stínění v létě i další výhody, např. zvýšenou bezpečnost domu proti vloupání nebo nižší náklady na vytápění v zimě, resp. na klimatizaci v létě.

3D vizualizace překlad Porotherm Vario UNI 125

Porotherm KP Vario UNI

Hlavní výhodou překladu pro univerzální zabudování rolet nebo žaluzií je možnost volby stínicí techniky. Výška překladu je shodná se skladebnou výškou jedné řady cihel Porotherm včetně vrstvy pojiva (malty nebo pěny). S nosnými prvky překladu KP VARIO UNI je možné manipulovat ručně, takže na stavbě nejsou potřeba zvedací mechanismy. Snadná je nejen montáž stínicí techniky, ale i její revize, opravy nebo výměna.

3D fotografie produktu - překlad Porotherm Vario UNI v červené barvě na bílém pozadí, Wienerberger s.r.o.

Nejčastější chyby při montáži překladů

Překlad nikdy nebude dokonale sloužit, pokud bude použit nesprávným způsobem. Překlady Porotherm KP 7 mají asymetrickou nosnou výztuž, proto není jedno, v jaké poloze se zabudují: z tohoto důvodu je spodní strana rovná a horní zaoblená. Kromě toho jsou obě strany označeny nápisy „Horní strana“ a „Spodní strana“.

Mezi nejčastější problémy při osazování překladů patří jejich nesprávné uložení. Prvky se ukládají vždy na výškově vyrovnané zdivo do cementové malty. Počet prefabrikátů závisí na tloušťce stěny. Znamená to, že překlady je potřeba vyskládat na požadovanou šířku zdiva.

Častým nedostatkem bývá také použití prořezaných cihel ve svislém ostění, na kterém je překlad položen. Ostění pod překladem by mělo vždy končit celou nebo poloviční cihlou.

V případě plochých překladů musejí být svislé spáry mezi cihlami nad překladem zcela promaltovány. Zdění nad překlady si přitom vyžaduje mimořádnou pozornost. Podpory plochých překladů lze odstranit až po zatvrdnutí malty či betonu.

Mohlo by vás také zajímat

Další články

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Grafika na web WTS
Grafika na web WTS

Kontakty na prodejní tým

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit zdivo?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin
a stavebních firem. 

Dokumenty ke stažení

Prohlédněte si dokumenty ke stavebním materiálům - cihlám, stropům, překladům, zdicímu pojivu a nářadí.

Pomoc se založením zdiva

Kvalita celé stavby závisí na tom, jak je vyzděna první řada cihel. Využijte proto cenných rad skutečných odborníků Porotherm.

Pomoc se založením zdiva >

Referenční projekty

Reference rodinný dům Karlovarský kraj 2019 - střešní krytina Tondach Stodo 12 glazura Amadeus černá & Porotherm 44 EKO + Profi & Terca Renaissance | Wienerberger
Reference rodinný dům Vroutek 2018 - střešní krytina Tondach Figaro 11 engoba černá & Zdivo Porotherm 38 Profi a Porotherm 25 AKU Z | Wienerberger
Fotografie Rodinného domu v Plzeňském kraji | Reference produktů Terca Renaissance, Penter Rotblaubunt, Porotherm 38 T Profi a Porotherm 19 AKU
Zdění - cihly Porotherm T Profi na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra

Nenašli jste, co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.