Akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 19 a 42 cm na maltu M 10.
 • Cihly pro akustické zdivo
 • Cihly Porotherm 19 AKU jsou určené zejména pro jednovrstvé zdivo tl. 190 mm (lze je použít při výstavbě nemocnic, sanatorií, škol, hotelů atd.) a pro dvouvrstvé zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku (v nosných akusticky dělicích stěnách rodinných dvojdomů nebo řadových rodinných domů) tloušťky 420 mm s mezerou 40 mm vyplněnou minerální izolací (např. Isover UNI). Cihly lze též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály - lícovkami plnícími funkci vnější ochranné vrstvy zdiva.
 • Délka 372 mm
 • Výška 238 mm
 • Šířka 190 mm
 • Hmotnost 17,5 kg
 • Počet kusů na paletě 72 ks
 • Hmotnost palety 1300 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,290 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,100 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 53 dB
 • Vyráběno v pevnosti P15

Reference Porotherm

0Výsledků