Broušený akustický cihelný blok pro tl. stěny 19 a 42 cm na zdicí pěnu.
 • Cihly pro akustické zdivo
 • Broušené cihly Porotherm 19 AKU Profi Dryfix jsou určené jak pro jednovrstvé nosné zdivo tl. 190 mm (lze je použít při výstavbě hotelů, ubytoven, kanceláří atd.), tak zejména pro dvouvrstvé zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku (v nosných akusticky dělicích stěnách rodinných dvojdomů nebo řadových rodinných domů) tloušťky 420 mm s mezerou 40 mm vyplněnou minerální izolací (např. Isover UNI). Cihly lze též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály - lícovkami plnícími funkci vnější ochranné vrstvy zdiva.
 • Délka 372 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 190 mm
 • Hmotnost 17,6 kg
 • Počet kusů na paletě 72 ks
 • Hmotnost palety 1300 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,290 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,050 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 50 dB
 • Vyráběno v pevnosti P15

Reference Porotherm

0Výsledků