Cihelný blok pro tl. stěny 38 cm na zdicí maltu LM 5.
 • Cihly pro nosné zdivo
 • Cihly Porotherm 38 P+D jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 380 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.
 • Délka 248 mm
 • Výška 238 mm
 • Šířka 380 mm
 • Hmotnost 18,4 kg
 • Počet kusů na paletě 60 ks
 • Hmotnost palety 1135 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,133 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,330 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 46 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10

Reference Porotherm

0Výsledků