Cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na obyčejnou maltu.
 • Cihly pro nosné zdivo
 • Cihly Porotherm 30 P+D jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky 300 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalším cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část zdiva.
 • Délka 247 mm
 • Výška 238 mm
 • Šířka 300 mm
 • Hmotnost 15,4 kg
 • Počet kusů na paletě 80 ks
 • Hmotnost palety 1265 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,170 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,600 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 52 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10,P15

Reference Porotherm

0Výsledků