Broušený cihelný blok pro tl. stěny 11,5 cm na obyčejnou maltu.
 • Cihly pro nenosné příčky
 • Cihly Porotherm 11,5 P+D se používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí. Lze je též použít jako přizdívku tepelné izolace v místě železobetonových ztužujících věnců.
 • Délka 497 mm
 • Výška 238 mm
 • Šířka 115 mm
 • Hmotnost 11,8 kg
 • Počet kusů na paletě 100 ks
 • Hmotnost palety 1210 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,340 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,550 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 44 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10

Reference Porotherm

0Výsledků