Broušený cihelný blok pro tl. stěny 38 cm na zdicí pěnu.
 • Cihly pro vnější stěny
 • Cihly broušené Porotherm 38 EKO+ Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 380 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna pro zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel. Součástí dodávky je odpovídající množství zdicí pěny Porotherm Dryfix. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel). Zakládací maltu je nutné objednat zvlášť
 • Délka 250 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 380 mm
 • Hmotnost 16 kg
 • Počet kusů na paletě 60 ks
 • Hmotnost palety 990 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,086 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,210 W/m²K
 • Výráběno v pevnosti P8