Broušený cihelný blok pro tl. stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry.
 • Cihly pro vnější stěny
 • Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).
 • Délka 248 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 380 mm
 • Hmotnost 17,6 kg
 • Počet kusů na paletě 60 ks
 • Hmotnost palety 1090 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,108 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m²K
 • Výráběno v pevnosti P8,P10,P15