Broušený cihelný blok pro tl. stěny 14 cm na maltu pro tenké spáry.
 • Cihly pro vnější stěny
 • Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty.
 • Délka 497 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 140 mm
 • Hmotnost 14,7 kg
 • Počet kusů na paletě 80 ks
 • Hmotnost palety 1210 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,260 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,200 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 43 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10

Reference Porotherm

0Výsledků