Broušený cihelný blok pro tl. stěny 17,5 cm na maltu pro tenké spáry.
 • Cihly pro nosné zdivo
 • Cihly broušené Porotherm 17,5 Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé vnější i vnitřní nosné zdivo tloušťky 175 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část zdiva. Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké spáry.Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty.
 • Délka 372 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 175 mm
 • Hmotnost 13,8 kg
 • Počet kusů na paletě 84 ks
 • Hmotnost palety 1190 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,270 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,050 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 44 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10

Reference Porotherm

0Výsledků