Impregnovaný cihelný broušený blok pro založení zdiva tl. 24 cm na zakládací maltu.
 • Cihly pro nosné zdivo
 • Impregnovaný cihelný broušený blok pro založení zdiva tl. 24 cm na zakládací maltu.Soklové cihly broušené Porotherm 24 S Profi jsou určené pro první vrstvu vnitřního nosného zdiva nebo nosné části vnějšího vrstveného zdiva tloušťky 240 mm. Cihly jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou stojící na základové nebo stropní desce. Pro správné zazdění je hydrofobizovaná část cihel barevně označena. K usazení cihel do ideálně vodorovné polohy pro zdění dalších vrstev se používá speciální malta pro založení broušených cihel.
 • Délka 372 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 240 mm
 • Hmotnost 18,3 kg
 • Počet kusů na paletě 60 ks
 • Hmotnost palety 1130 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,280 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,850 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 49 dB
 • Vyráběno v pevnosti P15

Reference Porotherm

0Výsledků