Porotherm
Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 50 cm na lepidlo pro zdění.
 • Cihly pro vnější stěny
 • Cihly broušené Porotherm 50 T Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 500 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). Součástí dodávky je odpovídající množství lepidla Porotherm Dryfix.extra, které se nanáší na dvě dvojice vnitřních žeber nejbližších k lícům stěny. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel). Vhodné pro pasivní domy.
 • Délka 248 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 500 mm
 • Hmotnost 20,9 kg
 • Počet kusů na m² 16 ks
 • Počet kusů na paletě 48 ks
 • Hmotnost palety 1055 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,064 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,120 W/m²K
 • Výráběno v pevnosti P8