Broušený cihelný blok pro tl. stěny 17,5 cm na zdicí pěnu.
 • Cihly pro nosné zdivo
 • Cihly broušené Porotherm 17,5 Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky 175 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna pro zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel.Součástí dodávky je odpovídající množství zdicí pěny Porotherm Dryfix. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty.
 • Délka 372 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 175 mm
 • Hmotnost 13,8 kg
 • Počet kusů na paletě 84 ks
 • Hmotnost palety 1190 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,270 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,050 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 44 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10

Reference Porotherm

0Výsledků