Broušený cihelný blok pro tl. stěny 24 cm na maltu pro tenké spáry.
 • Cihly pro nosné zdivo
 • Cihly broušené Porotherm 24 Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky 240 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké spáry.Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty.
 • Délka 372 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 240 mm
 • Hmotnost 20 kg
 • Počet kusů na paletě 60 ks
 • Hmotnost palety 1100 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,280 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,850 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 49 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10,P15

Reference Porotherm

0Výsledků