Cihelné stropní vložky MIAKO 8-23/62.5 PTH pro konstrukci Porotherm strop, vyráběné v jednotné délce 250 mm.

- Určené pro systém Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními trámy vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů.
- V prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60-80 % musí být strop na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm.
- Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm!
- Jednotná délka 250 mm
- Výška 80-230 mm
- Pro osové vzdálenosti 625 mm

Výšky a šířky stropních vložek předurčují tloušťky stropních konstrukcí resp. osové vzdálenosti stropních nosníků a tím i celkovou únosnost zvoleného stropu.
  • Rozměry d/š/v [cm]:
    - 25/51,5/8
    - 25/52,5/15
    - 25/52,5/19
    - 25/52,5/23