Porotherm strop

3D vizualizace Porotherm strop s jednocuhou montáží bez nutnosti použití těžké techniky

Porotherm strop

Používání stropů Porotherm - keramických trámů POT a vložek MIAKO - je již dlouho považováno za velmi rychlou, jednoduchou a nenáročnou technologii, jež byla nespočetněkrát ověřena v průběhu desítek let na mnoha stavbách. 

Nezanedbatelnou výhodou je i fakt, že je tento systém součástí kompletního systému Porotherm. 

 

V současnosti není ani zanedbatelná vysoká požární odolnost a nižší cena oproti většině ostatních stropních systémů. Často kladenou otázkou je možnost oddělení nosné konstrukce stropu od vnějšího prostředí a tím i odstranění tepelných mostů.

Proč Porotherm strop?

 • jednoduchá montáž
 • vysoká tuhost
 • jednoduché řešení
 • vysoká únosnost
 • výborná požární odolnost
 • dokonalá přilnavost omítky
 • jednoduchá konstrukce balkónů
 • neomezená variabilita
 • technická podpora

Výhody - Porotherm stropu

 • Jednoduchá montáž bez nutnosti použití těžké techniky – výhodné zejména pro stavby svépomocí a pro většinu stavebních firem
 • Po zabetonování a zatvrdnutí betonu vysoká tuhost stropní desky v obou směrech
 • Jednoduché řešení prostupů pro instalační šachty, komíny a schodiště
 • Vysoká únosnost doplněná výbornou požární odolností
 • Jednotný cihelný povrch optimální pro dokonalou přilnavost omítky
 • Jednoduchá konstrukce balkónů s možností vložení tepelné izolace pro přerušení tepelného mostu
 • Prakticky neomezená variabilita pro členité a nepravidelné půdorysy
 • Technická pomoc pracovníků výrobce – od bezplatného návrhu skladby stropu až po technickou pomoc při realizaci
3D vizualizace - Porotherm Sestava - POT a MIAKO

Postup realizace

 • 1. Vyzdíme obvodové zdivo
 • 2. Položíme věncovku, tepelnou izolaci a těžký asfaltový pás
 • 3. Položíme trámy na asfaltový pás a předem připravené podpory
 • 4. Položíme vložky MIAKO, výztuž věnce a síť do nadbetonávky

Podpory stropu musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osobá vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m.

 • 5. následuje betonáž připravené stropní konstrukce
 • 6. A po zabetonování můžeme pokračovat se zděním

Systém stropu Porotherm

Strop Porotherm se skládá z několika základních prvků. Jejich kombinací můžeme dosáhnout rozpětí stropu až do 8 m.

Základním prvkem jsou stropní nosníky v délce od 1 750 mm do 8 250 mm. Po obvodě stropu se pro jednoduché ukončení desky používají věncovky Porotherm VT 8 Profi ve výšce odpovídající zvolené tloušťce stropu, ke kterým se zevnitř přikládá tepelná izolace (např. polystyrén). 

 

Mezi ně se pokládají stropní vložky MIAKO o třech základních výškách pro stropy o tloušťce 210 mm (optimální do světlosti místnosti 4 m), 250 mm (optimální do světlosti 6 m) a 290 mm pro větší rozpětí. Pro případné konstrukční řešení (komínové výměny, kolmé napojení nosníků apod.) se používají nízké MIAKO vložky.

 

Po obvodě stropu se pro jednoduché ukončení desky používají věncovky Porotherm VT 8 Profi ve výšce odpovídající zvolené tloušťce stropu, ke kterým se zevnitř přikládá tepelná izolace (např. polystyrén). 

 

3D vizualizace - Porotherm strop kolmé napojení | Porotherm | Wienerberger
© Wienerberger s.r.o.

Porotherm strop

Více informací najdete v tiskovině