Střešní tašky Tondach Samba - kolekce (koláž)

Jakou střešní tašku vybrat?

Střecha je jednou z nejdůležitějších konstrukcí, které na stavbách najdeme. Je nejen estetickou záležitostí, ale i ochranou pro lidi a zejména, pro stavbu samotnou. Jakmile je střecha poškozená, případně některý její detail či aspekt nefunguje tak, jak bylo zamýšleno či navrženo, začne nevyhnutelně zatékat do nižších částí stavby. To samozřejmě představuje velké riziko nejen pro stavbu samotnou, ale postupem času i pro její obyvatele. Jak ale vybrat tu správnou střechu a střešní krytinu? Podle čeho se rozhodnout?

Jak vybrat střešní krytinu

Jedním z hlavních požadavků na novou střešní krytinu je, aby měla co nejdelší životnost. Právě střechy z pálených tašek se mohou pochlubit životností 80 - 100 let. Porovnejte, jak vypadají střechy z pálené tašky Tondach a z jiných materiálů. Všímejte si např. zachovalosti střechy, mechů, lišejníků a barevnosti po několika letech. Před rozhodnutím věnujte pozornost referencím střech. Střešní krytinu je nutné také vybírat v závislosti na sklonu střechy. Sledujte bezpečný sklon krytin, tedy hraniční hodnotu, od které lze konkrétní krytinu použít. Podle členitosti střechy lze použít posuvnou tašku nebo tašku s přesnou krycí délkou.

Pro střechy na místech s větším výskytem prachu, pylů, apod. je vhodné vybírat krytinu s vhodnou povrchovou úpravou. Právě povrchová úprava střešní krytiny může výrazně snížit riziko zanášením střechy nečistotami.

Kdy je vhodné použít pálenou tašku

1) Podle tvaru zastřešení a využití podkroví

Existuje mnoho základních typů střech a ještě více typů kombinovaných. Jednotlivé střechy se od sebe mohou lišit sklonem i tvarem. Vždy platí, že čím je střecha složitější a členitější, tím je její realizace dražší, náročnější a jednotlivé detaily více rizikové.

Ještě před výběrem tvaru střechy je třeba předem promyslet i to, jakým způsobem bude využíváno podkroví. Střecha se takovému požadavku musí přizpůsobit – za plně využitelný lze považovat takový prostor, který má výšku minimálně 2,3 metru. Pro tyto účely je vhodné zvážit usazení některých typů střech na nadezdívku o výšce cca 1,3 metru, aby bylo možné podkrovní prostor řádně využít.

Sedlová střecha

Sedlová střecha | Typy střech | Tondach

Sedlová střecha se řadí mezi neoblíbenější typy střech díky své jednoduchosti a ceně. A právě v jednoduchosti tkví síla a při správné orientaci střechy je sedlové zastřešení ideální pro instalaci solárních panelů.

Střecha umožňuje velkou variabilitu při výběru střešní krytiny. Její nevýhodou je sklon jednotlivých rovin střechy, který vyžaduje výše zmíněnou nadezdívku, aby bylo možné podkroví efektivně využít.

Pultová střecha

Pultová střecha | Typy střech | Tondach

Pultová střecha se skládá jen z jedné skloněné roviny s jednou okapovou hranou, což klade vyšší nároky na odvod vody. Její tvar a sklon ji předurčují k využití na hranicích pozemků či na přístavbách. Hodí se i pro moderní stavby.

Grafika na web WTS

Valbová střecha

Valbová střecha | Typy střech | Tondach

Valbová střecha má na rozdíl od sedlové, další dvě skloněné roviny nad štíty. Konstrukčně se tato střecha stále řadí mezi jednoduché, přesto je složitější na realizaci než střecha sedlová a nese tedy vyšší riziko spojené s konstrukčními chybami.

Má větší plochy pro únik tepla. Jednotlivé roviny střechy umožňují rozdělení odtoku vody do čtyř směrů. Valbová střecha je dražší než sedlová kvůli většímu množství hřebenáčů a nutností jejich dořezávání.

Složitější typy střech

Stanová střecha

Stanová střecha | Typy střech | Tondach

Stanová střecha má čtyři skloněné roviny, které se sbíhají v jednom vrcholu – její využití je proto vhodné pro samostatně stojící stavby se čtvercovým nebo obdélníkovým půdorysem (například věže). Oproti ostatním typům střech je náročnější na pokládání střešní krytiny.

Mansardová střecha

Mansardová střecha je variantou střechy sedlové (viz výše), oproti ostatním střechám je výrazně komplikovanější, nabízí ovšem mnohem lépe využitelný podkrovní prostor.

2) Podle sklonu střechy

Pro výběr krytiny je nejzásadnější sklon střechy. Vždy uvádíme bezpečný sklon pro konkrétní typ krytiny. Při keramické krytině je to obvykle od 30°, ale některé typy tašek mohou být použity již od 12°. 

3) Podle oblíbenosti

 • Sensaton 11 – ideální krytina pro nízké sklony střech bungalovů – minimální sklon (s vodotěsným podstřeším) od 12°,
 • Contiton 12 – nejoblíbenější taška moderního tvaru s nejširší barevnou škálou povrchových úprav – minimální sklon (s vodotěsným podstřeším) od 20°,
 • Renoton 11 – univerzální model vhodný na novostavby i rekonstrukce střech různých tvarů – minimální sklon (s vodotěsným podstřeším) od 20°,
 • Planoton 11 – moderní plochá taška s unikátním jednoduchým designem – minimální sklon (s vodotěsným podstřeším) od 20°.

4) Podle klimatických a lokálních podmínek

Kromě tvaru střechy (tedy konstrukční náročnosti, členitosti či zvláštních tvarů) a sklonu střechy je třeba se při výběru střešní krytiny zaměřit na:

 • klimatické podmínky - tedy zda střecha nebude muset pravidelně odolávat náporu sněhu, ledu, větru atd. a
 • lokální podmínky - zastřešení okolních budov, orientace objektu, čím se bude topit, zda v okolí není průmysl – znečistění, který by mohl mít na střechu vliv….

Vlastnosti pálené střešní krytiny

 • Vzhledová, barevná stálost a dlouhá životnost.
 • Vyrábí se z klasického přírodního a ekologického materiálu z keramické hlíny. 
 • Pálené hlíny neobsahují žádné škodlivé přísady a dají se snadno recyklovat. 
 • Pálený střep má vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a příznivý součinitel prostupu vodních par.

Povrchové úpravy pálených tašek

Zákazníci Tondach mají na výběr ze 3 typů povrchů pálených tašek:

 1. režné 
 2. engobované 
 3. glazované
Povrchové úpravy střešní tašky Tondach Stodo 12

Režné tašky

Tašky režné jsou bez povrchových úprav, jejich barva je závislá na složení suroviny a barva tašky je stejná v celém řezu. 

Je však možné, že se vlivem usazenin se časem utvoří na povrchu tašek patina, která změní barevné působení celé střechy. Užitné vlastnosti tašky se však nemění.

Engobované tašky

Tašky s povrchovou úpravou engoba jsou matné až pololesklé barevné tašky. Engoby jsou zušlechtěné rozplavené jíly s obsahem oxidů kovů, tyto jíly se nanáší na tašku před výpalem a natavují se na povrch tašky při teplotách nad 1000°C. 

Engoba je tenký povlak z keramické směsi vhodného složení (vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa), který se nanáší na vysušenou tašku. Takto upravený výrobek se následně vypaluje.

Engoby dodáváme v následujících barvách: červená, měděná, hnědá, tmavě hnědá, černá, šedá, granit, anthrazit, basalt a titanium.

Glazované tašky

Glazované tašky se vyrábí na stejném principu jako engobované s tím rozdílem, že nanášená směs obsahuje sklovité příměsi a tašky jsou tím pádem po vypálení vysoce lesklé.

Výhody engobovaných a glazovaných tašek tkví hlavně v tom, že u nich nedochází k zanášení nečistotami jako například u tašek s drsnějším povrchem. Glazované tašky nabízíme v 6 barvách. Díky tomu, že sklovitá směs není jako u jiných materiálů natřena, ale vpálena přímo do povrchu tašky, se barva nesmyje, tzv. neoprší, ani nevybledne působení UV záření ani ptačího trusu.

Kromě estetického dojmu z elegantní střechy získáte ochranu vůči UV záření, kyselým dešťům nebo krupobití.

Glazury nabízíme v těchto barvách: Amadeus červená, černá, hnědá a natur, kaštanově hnědá a břidlicově černá.

Větrání střechy Tondach - podhřebenové větrací tašky
Větrání střechy Tondach - podhřebenové větrací tašky

Speciální tašky, tzv. doplňkové

Tondach nabízí mnoho doplňujících prvků, které jsou nezbytnou součástí každé střechy.

Základem jsou tzv. větrací tašky, jejichž cílem je:

 • Odvádění vnější vlhkosti proniklé střešní krytinou
 • Odvádění kondenzační vody tvořící se na rubové straně krytiny
 • Odvádění vnitřní vlhkosti pronikající z obytných prostor (kuchyň, koupelna)
 • Vyrovnání rozdílů v teplotě konstrukcí, což vede k odstranění napětí v materiálech
 • Odvádění nahromaděného tepla ve střeše ze slunečního záření
 • Zrovnoměrnění teploty ve střešním plášti, což např. způsobuje na zasněžené střeše rovnoměrné odtávání

Chybí-li větrací systém, zůstává střešní plášť i celá konstrukce déle vlhká a jsou tak ohroženy všechny prvky konstrukce střechy. Může tak být zkrácena trvanlivost a narušena funkčnost celého pláště.

Pro estetický vzhled a správnou funkčnost střešního pláště se vyrábí i další keramické prvky v barvě krytiny jako okrajové tašky, větrací tašky pro připojení hřebene, tašky prostupové vč. větracích komínků, prostupy na anténu či satelit. Dalšími prvky jsou tzv. ukončovací a to hřebenáče, jak klasické tak rozdělovací a ukončovací.

Důležitým prvkem jsou na střeše tašky protisněhové, jejich účelem je zadržet sníh na ploše střechy, aby rovnoměrně odtával a zabránil sesuvu sněhových lavin.

Ceny pálených tašek

Cena pálené krytiny se může jevit vyšší než u jiných typů krytin. Tento rozdíl však smazává svými vlastnostmi a dlouhou životností. Slevovými akcemi se však i přes vysoké výrobní náklady velmi přibližuje ceně ostatních skládaných krytin. Je nutné také brát v úvahu individuální krásu pálené střešní krytiny Tondach. 

Z toho plyne, že srovnáváme-li pálenou krytinu s betonovou, srovnáváme nesrovnatelné a to jak v kvalitě, povrchových úpravách, tak i v ceně.

Krytina pro historické objekty

Nejpoužívanější krytinou na historických objektech je bobrovka. Dále jsou používané také:

 • Prejz (Malý prejz a Velký prejz) 
 • Traditon 14,
 • Sensaton 11
 • Steinbrück

Bobrovka

Jedná se o tradiční krytinu s možností vykrytí různých oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí). Dodává se s různými typy řezů (kulatá, segmentová, rovná atd.).

Malý a Velký prejz

Často používanou krytinou je také prejza, a to buď malá zplna do malty, nebo tzv. velký prejz s možností pokládky tzv. na sucho.

Traditon 14

Model často používaný, vycházející z osvědčeného modelu ražených tašek. Alternativou je i taška Renoton 14.

Sensaton 11

Tvar vycházející z tzv. holandské pánve je vyráběn u tašky Samba s mírným klidným profilem.

Nechte to na odbornících

Doporučujeme si na střechu najmout prověřené, zkušené odborníky nebo i stavební dozor, aby všechny výpočty a detaily byly provedeny správně, než se do střešního pláště pouštět svépomocí. Střecha je přece jen pomyslnou korunou celého objektu. A pokud nebude fungovat správně, způsobí to v budoucnu nejen velké problémy, ale i velké výdaje.

Grafika na web WTS

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Grafika na web WTS
Grafika na web WTS

Kontakty na specialisty pro střechy

Pokud hledáte odborníka na střešní tašky, keramické a nekeramické doplňky nebo tepelněizolační systém střech iRoof. 

Zajímá vás kde nakoupit střešní tašky?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin
a stavebních firem. 

Centrum dokumentů ke stažení

Prohlédněte si dokumenty ke střechám, střešním taškám, keramickým a nekeramickým doplňkům.

Grafika na web WTS
Zaměření a vizualizace střechy

Uvažujete o rekonstrukci střechy vašeho domu? Máme pro vás řešení. Pomocí 3D vizualizace vám ukážeme, jak bude vaše nová střecha vypadat v reálu. Budete si ji moci představit. Jsme jediní na českém trhu střešních tašek, kdo tuto službu nabízí.

Zaměření a vizualizace střechy >

Technická podpora ke střechám Tondach

Obraťte se na naše odborníky, kteří jsou připraveni zodpovědět všechny vaše otázky. Pomůžeme vám zvolit správnou střešní krytinu, poradíme vám jaké a kolik keramických doplňku je na daný typ střechy potřeba.

Technická podpora ke střechám >

Registrace záruky All Inclusive

Jsme si jisti kvalitou svých výrobků.

Proto nabízíme svým smluvním partnerům nad rámec zákonné odpovědnosti za vady rozšířenou 33letou záruku Tondach All Inclusive.

Registrace Záruky All Inclusive >

Referenční projekty

Reference rodinný dům Benešov 2015 - střešní krytina Tondach Samba 11 glazura Amadeus černá & Lícové cihly Terca Blue Velvet | Wienerberger
Rodinný dům České Budějovice 2016 - střešní krytina Tondach Bobrovka kulatý řez 19x40 glazura Amadeus natur | Reference Wienerberger
Reference rodinný dům Karlovarský kraj 2019 - střešní krytina Tondach Stodo 12 glazura Amadeus černá & Porotherm 44 EKO + Profi & Terca Renaissance | Wienerberger