Cihelné stropní vložky MIAKO 25-62.5 BNK pro konstrukci Porotherm strop BN, vyráběné v jednotné délce 250 mm.

- Určené pro systém Porotherm strop BN tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů.
- V prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60-80 % musí být strop na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm.
- Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm!
- Jednotná délka 250 mm
- Výška 250 mm
- Pro osové vzdálenosti 625 mm

Výšky a šířky stropních vložek předurčují tloušťky stropních konstrukcí resp. osové vzdálenosti stropních nosníků a tím i celkovou únosnost zvoleného stropu.
  • Rozměry d/š/v [cm]: 20/52,5/25