Broušený cihelný blok pro tl. stěny 24 cm na zdicí pěnu.
 • Cihly pro nenosné příčky
 • Cihly broušené Porotherm 24 Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky 240 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna pro zdění, která se nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích cihel. Součástí dodávky je odpovídající množství zdicí pěny Porotherm Dryfix. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).
 • Délka 372 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 240 mm
 • Hmotnost 20 kg
 • Počet kusů na paletě 60 ks
 • Hmotnost palety 1230 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,280 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,850 W/m²K
 • Výráběno v pevnosti P8,P10,P15