Broušený cihelný blok pro tl. stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry.
 • Cihly pro vnější stěny
 • Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi Thermo UNI.
 • Délka 248 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 380 mm
 • Hmotnost 18,3 kg
 • Počet kusů na paletě 60 ks
 • Hmotnost palety 1130 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,107 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,270 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 46 dB
 • Vyráběno v pevnosti P15

Reference Porotherm

0Výsledků